Política de privacitat

Polítca de privacitat

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (a partir d'aquí anomenat "POLÍTICA DE PRIVACITAT") té per Objectiu regular l'Ús de l'espai web que YERSE S.A, SLU posa a la disposició del públic (www.yerse.com)

Els drets de Propietat intel·lectual d'aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que continguin són propietat titular de YERSE S.A, a qui correspon l'Exercici Exclusiu d'Explotació dels drets de la pròpia web i, especialment, als de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l'espai web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa la completa acceptació d'aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de Privacitat.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Política de Privacitat, les bones pràctiques i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que en ell es presten amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Política de Privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui fer malbé, inutilitzar o malmetre el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l'espai web a uns altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics o uns altres que es trobin en el present espai web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals YERSE S.A presta servei, així com no realitzar accions que destrueixin, interrompin o generin errors en els sistemes citats.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteracions en els sistemes informàtics de YERSE S.A o de tercers o, si escau, violar els drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial.

L'usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present lloc web o dels serveis que ofereix.

YERSE S.A conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d'aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de  produir-se qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats en el paràgraf anterior . Igualment YERSE S.A no garanteix que l'espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir.

YERSE S.A no és responsable de la informació que és pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d'aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius són propietat de YERSE S.A o de tercers que l'han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de la legislació de protecció de dades aplicable (inclòs el Reglament General de protecció de dades 2016/679) informem els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen en omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de YERSE S.A. i seran tractats amb la finalitat de poder donar i informar sobre els serveis o sobre els productes que YERSE S.A. ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les citades dades a tercers. El fet d'emplenar un formulari del lloc web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seus, exactes i certs.

L'usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les teves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, et sol·licitem que ens el comuniquis a YERSE S.A. o bé per carta a l'adreça postal: Ctra. Terrassa, 263 08205 SABADELL (Barcelona) o amb un correu electrònic a l'adreça: shoponline@yerse.com o rgpd@yerse.com.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat a la recepció de comunicacions comercials. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, YERSE S.A. a través de la seva representació legal i l'usuari, renúncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya YERSE S.A. i l'usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.